Ανακοίνωση για το μάθημα Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής (ΣΤΑΚ130-ΕΡΓ)

Το Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής (ΣΤΑΚ130-ΕΡΓ) της κας Μαρίνας Παπαδάκη (μέλος ΕΔΙΠ) είναι εργαστηριακό.

Για την εξέτασή του απαιτείται η χρήση υπολογιστή όπου θα έχει εγκατασταθεί άδεια SPSS και καθώς αυτό δεν πληρούται το μάθημα δεν είναι δυνατό να εξεταστεί εξ αποστάσεως και διαδικτυακά.