ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Το Σάββατο 22 Ιουνίου 2024 και ώρα 10.30 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημέρωση για την προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών/φοιτητριών και αποφοίτων στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Η ενημέρωση αφορά όσες/όσους έχουν υποβάλλει ή πρόκειται να υποβάλουν αίτηση για την φετινή τρέχουσα προκήρυξη (λήξη προθεσμίας: 30 Ιουνίου).

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες καλούνται να συνδεθούν στο παρακάτω link:

https://uoc-gr.zoom.us/j/89092447909?pwd=tTCbYtDyafDtZe1AJ9We3dIkzYOXw9.1

Πληροφορίες: Micheloudakis@uoc.gr