Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ανακήρυξης υποψηφίων για την ανάδειξη ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ,

2. ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΥΛΟ,

του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Πράξη ανακήρυξης Υποψηφίων.pdf