Διαδικτυακή Εκδήλωση του Τμήματος Ψυχολογίας του ΠΚ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρόγραμματος Erasmus+ “EMBRACE Higher Education”

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2022/17-05/Embrace_RegionalEvent.pdf

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο

EMBRACE Higher Education

Enabling Mental Health Benefits: Resilience, Achievement, Competences and Engagement in improved Higher Education policy and practice for student well being

σας προσκαλούμε στην διαδικτυακή εκδήλωση του Τμήματος Ψυχολογίας του ΠΚ που θα πραγματοποιηθεί

την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρα 6:00μμ-7:30μμ.

με τίτλο:

Τρόποι Στήριξης και Ενδυνάμωσης της Ψυχικής Υγείας των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης:

Εμπειρία και καλές πρακτικές από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EMBRACE HE


Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσβλέπει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των φοιτητών, αξιοποιώντας το μέγιστο από την εμπειρία τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και στην απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων ζωής μέσω της συμμετοχής τους σε ακαδημαϊκές, κοινωνικές, και δημιουργικές δραστηριότητες τόσο στην κοινότητα του Πανεπιστημίου όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.

Για το σκοπό αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει: α) το σχεδιασμό δραστηριοτήτων και καλών πρακτικών για την αύξηση της ψυχικής του ευημερίας, και β) την παροχή εκπαίδευσης, εργαλείων, πηγών και πολιτικών για το ακαδημαϊκό προσωπικό αλλά και τους πανεπιστημιακούς φορείς που παρέχουν στήριξη στους φοιτητές.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

6:00μμ-6:15μμ

Σύντομοι Χαιρετισμοί

  • Μυλωνάκης Δημήτρης, Αντιπρύτανης Προγραμματισμού, Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πανεπιστημίου Κρήτης
  • Τριλίβα Σοφία, Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος EMBRACE ΗΕ
  • Άκης Γιοβαζολιάς, Καθηγητής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πρόεδρος του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών Πανεπιστημίου Κρήτης

6:15μμ-6:45μμ

EMBRACE Higher Education: Συνοπτική Παρουσίαση

  • Οικονόμου Ηλίας, Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας
  • Δημητροπούλου Παναγιώτα, Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας

6:45μμ-7:30μμ

Ανοικτή ΣυζήτησηΠροβληματισμοί και προκλήσεις για την ενδυνάμωση της ψυχικής υγείας των φοιτητών στο ΠΚ


Σύνδεσμος Εκδήλωσης στην πλατφόρμα Zoom:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYkcOCtpz4oEtbKE_iDmzAhltUP4VsZEtCl