Αποτελέσματα διαδικασίας κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, το Ακαδημαϊκό έτος 2014-15

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αποτελέσματα διαδικασίας κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, το Ακαδημαϊκό έτος 2014-15 Ρέθυμνο 14/1/2015 Αρ.Πρωτ. 204…

Μεταφορά θέσης εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια για το 2014-15

Παρακαλούμε, ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο του Υ.ΠΑΙ.Θ σχετικά με τη Μεταφορά Θέσεων Εισαγωγής με Οικονομικά Κριτήρια για το 2014-15.…

Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου

Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου για την παραλάβή πάσης φύσεως υλικού και τη βεβαίωση εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών…

Μεταφορά θέσης για το Ακαδημαϊκό έτος 2014-15

24/10/2014 Μεταφορά θέσεων εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών κατηγοριών Οι ημερομηνίες κατάθεσης δικαιολογητικών στη Γραμματεία, για τους αιτούντες μεταφοράς Θέσεων…