Δημόσια Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του Αλκιβιάδη-Δημητρίου Νικολακέα

Ρέθυμνο, 30/11/2017 Δημόσια Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Στις 05 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 στην αίθουσα Α3-3 του…

30 χρόνια Σχολή Κοινωνικών Επιστημών: Επετειακό Συνέδριο “Η Κρήτη στον 21° αιώνα”

Παρακαλώ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για την ιστοσελίδα του Συνεδρίου 30 χρόνια Σχολή Κοινωνικών Επιστημών: Επετειακό Συνέδριο “Η Κρήτη στον…

Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο Κοινωνικός Μετασχηματισμός στο Σύγχρονο Αγροτικό Χώρο

Προκήρυξη Ορισμός Επταμελούς Επιτροπής  Πρόσκληση σε συνεδρίαση για τον ορισμό αξιολογητών Πρακτικό πρώτης συνεδρίασης Επιστολή για προθεσμία υποβολής αξιολογικών εκθέσεων…

Διάλεξη Gregor Petric στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας και συγκεκριμένα στο μάθημα «Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Κοινωνικής Έρευνας (ΑΕΣ01)»,…