Ανακοίνωση για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Τμήμα Κοινωνιολογίας

Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος Κοινωνιολογίας κατά την περίοδο της προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας του Ιδρύματος για την αποφυγή κινδύνου εμφάνισης ή και διάδοσης του ιού SARS -CoV-2 θα πραγματοποιείται με την εξ αποστάσεως διδασκαλία των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών μαθημάτων.

Τα μαθήματα θα γίνουν με τους εξής τρόπους:

  • Με τη σύγχρονη διδασκαλία με τηλεδιάσκεψη (με χρήση των υπηρεσιών Webex, Zoom, ή Microsoft Teams) στο πλαίσιο του ισχύοντος ωρολογίου προγράμματος δηλαδή σε εβδομαδιαία βάση και μέσα στο χρονικό πλαίσιο που είχε ορισθεί για τη διδασκαλία με φυσική παρουσία ή όπως ενδεχομένως τροποποιηθεί. Για μεγάλα ακροατήρια θα γίνει προσπάθεια για να χρησιμοποιηθεί το Microsoft Teams το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα αριθμό συμμετεχόντων που φτάνει μέχρι τους 250. Το τεχνικό επιτελείο του Πανεπιστημίου εξετάζει τις δυνατότητες του εν λόγω συστήματος και ορισμένες τεχνικές δυσκολίες που έχει και θα αποφασίσει εάν το αξιοποιήσει. Σε μικρότερα ακροατήρια (μέχρι 100 φοιτητές/τριες) θα χρησιμοποιηθεί το Zoom. Σε κάθε περίπτωση θα ακολουθηθεί η διαδικασία που θα συστήσει ο εκάστοτε διδάσκων στους φοιτητές του.
  • Με ασύγχρονη διδασκαλία με αναρτήσεις στον επίσημο ιστότοπο του μαθήματος (πλατφόρμα elearn.uoc.gr) και η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα στοιχείο σύγχρονης διδασκαλίας: οδηγίες μελέτης, εποπτικό υλικό ή/και σημειώσεις και προαιρετικά: ηχογραφημένων (podcast) ή μαγνητοσκοπημένων (video) διαλέξεων κατανεμημένων ανά εβδομάδα και με εβδομαδιαία– τηλεσυνεργασία, δηλαδή διαθεσιμότητα του διδάσκοντα να απαντά σε ερωτήσεις εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο, και μέσα σ’ ένα χρονικό πλαίσιο, το οποίο ορίζεται και δηλώνεται από τον διδάσκοντα ή την διδάσκουσα, και ανακοινώνεται στο studentsweb ή στο moodle.
  • Με το συνδυασμό της σύγχρονης με την ασύγχρονη διδασκαλία, τηρουμένων των προδιαγραφών που ορίζονται παραπάνω.

Σας γνωστοποιούμε ακόμη ότι

  • Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν τα πρώτα μαθήματα με σύγχρονη διδασκαλία με τηλεδιάσκεψη ή με ασύγχρονη διδασκαλία και ευελπιστούμε πως τη μεθεπόμενη εβδομάδα όλα τα μαθήματα θα γίνουν με εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο πλαίσιο λειτουργίας του ωρολογίου προγράμματος.
  • Οι φοιτητές οφείλουν να ενεργοποιήσουν τα e-mail του Πανεπιστημίου Κρήτης και να εγγραφούν στο moodle του εκάστοτε μαθήματος. Για όσους δεν γνωρίζουν το κλειδί εισόδου του μαθήματος θα πρέπει να το αναζητήσουν από το class-web του εκάστοτε μαθήματος. Στο moodle του μαθήματος θα βρείτε και σχετικές ανακοινώσεις από τους διδάσκοντες.
  • Οι φοιτητές/-τριες πρέπει να είναι ενεργοί και να έχουν δικαιώματα πρόσβασης σε υπηρεσίες ΕΔΕΤ. Όσοι δεν το έχουν κάνει πρέπει να ενεργοποιήσουν άδεια από το https://delos365.grnet.gr/
    Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια του ενός έτους από την πρώτη εγγραφή και δεν την έχει ανανεώσει θα πρέπει να ενημερωθεί το helpdesk για την ‘χειροκίνητη’ ανανέωση της άδειας.
  • Εντός του Σαββατοκύριακου θα ανακοινωθούν προς φοιτητές/-τριες συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης των εργαλείων τηλεδιάσκεψης.