Βιωματικό σεμινάριο για την ημέρα της γυναίκας Δήμος Ρεθύμνης Συμβουλευτικό Κεντρο Γυναικών

Βιωματικό Σεμινάριο για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Ο Δήμος Ρεθύμνης και το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών
Θυμάτων Βίας του Δήμου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, θα
πραγματοποιήσει βιωματικό σεμινάριο, το οποίο θα απευθύνεται σε φοιτητές/τριες
του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το σεμινάριο, διάρκειας περίπου 4 ωρών, αποτελείται
από:

α. θεωρητικό μέρος, στο οποίο θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι μορφές της βίας, το
ψυχολογικό προφίλ του θύματος και του θύτη, φεμινιστικές προσεγγίσεις καθώς και
η ελληνική νομοθεσία για τη βία κατά των γυναικών, και

β. βιωματικό μέρος σχετικό με την παραπάνω θεματολογία.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών, λόγω του βιωματικού χαρακτήρα
του σεμιναρίου, είναι περιορισμένος (περίπου 20-25 άτομα). Σε περίπτωση που
υπάρχει μεγάλος αριθμός συμμετοχών, υπάρχει η δυνατότητα να επαναληφθεί σε
δεύτερο χρόνο.

Το σεμινάριο, λόγω του αντικειμένου, αρχικά απευθύνεται σε φοιτητές/τριες από τα
τμήματα Κοινωνιολογίας & Ψυχολογίας, αλλά θα μπορούσαν να συμμετέχουν και
από οποιοδήποτε άλλο Τμήμα.

Η πραγματοποίηση του σεμιναρίου θα γίνει την Παρασκευή 6 Μαρτίου, ώρες 10-
14 σε αίθουσα του Κέντρου Νέων στην οδό Γερακάρη 24.

Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες: 2831056607 κ. Φουρναράκη.