Αποτελέσματα διαδικασίας κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, το ακαδημαϊκό έτος 2023-24

Παρακαλώ δείτε τα αποτελέσματα εδώ

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα  Κοινωνιολογίας να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία τα ακόλουθα.

1. μια ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για την εγγραφή στο Τμήμα Κοινωνιολογίας ως επιτυχών/ούσα μετά από τις κατατακτήριες εξετάσεις 2023-24. Μπορείτε να συμπληρώσετε το συνημμένο ή να κάνετε μία Υπεύθυνη δήλωση μέσα από το Gov.gr με το κείμενο που αναφέρεται στο πρότυπο σε doc ή σε pdf.

2. φωτογραφία τύπου ταυτότητας σε jpeg,

3. Φωτοτυπία της ταυτότητας σε pdf

4. ΑΜΚΑ (θα γραφτεί μέσα στη δήλωση)

5. Απολυτήριο Λυκείου (για στατιστικούς λόγους) σε pdf εάν δεν είναι εύκολο το έντυπο, συμπληρώστε τα στοιχεία στην στην Υπεύθυνη Δήλωση

Τα έγγραφα μπορείτε να τα αποστείλετε άμεσα ηλεκτρονικά στο email gramsociology@social.soc.uoc.gr .