Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π)

Επικοινωνία
Πανεπιστήμιο Κρήτης-Τμήμα Κοινωνιολογίας
Εγκαταστάσεις Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο
Τηλ: + 302831077484
e-mail: d.alexakis at uoc.gr

Ώρες γραφείου : Τρίτη και Τετάρτη 11:30 – 13:30
Αναλυτικό Βιογραφικό

Σπουδές

·       2016 διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Πειραματισμός, αξίες και δημοκρατία στο έργο του John Dewey».

·       2010 πτυχίο Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης

·       2009 δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με κατεύθυνση Φιλοσοφία της Παιδείας.

·       2005 πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σταδιοδρομία

·       2006 – 2021 εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε διάφορα σχολεία του Ρεθύμνου και στο 2ο Ελληνικό Ιδιωτικό Δίγλωσσο Δημοτικό Σχολείο Μονάχου (Πυθαγόρας)

·       2019-2020 Διδασκαλία 3 μαθημάτων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης με το πρόγραμμα Απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού.

Ενδιαφέροντα

πραγματισμός, κριτική θεωρία, κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία, θεωρία της παιδείας, προοδευτική και κριτική παιδαγωγική

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

·       «Η εκπαίδευση ως εργαστήριο της φιλοσοφίας», στον τόμο των πρακτικών του συνεδρίου «Συζητάμε για την εκπαίδευση. Δυσκολίες, προκλήσεις, προοπτικές», επιμ. Αγ. Καστρινάκη, Ελ. Κατσαρού, Ρέθυμνο 2021.

·       «Το εγελιανό κατάλοιπο στη σκέψη του John Dewey», στο Αριάδνη, τχ. 25/26 2018-19/2019-20, σσ. 173 – 197.

·       John Dewey: Πειραματισμός και δημοκρατία, εκδ. Τόπος, Αθήνα 2018.

·       “Dogmatism and Experimentalism in Crisis”, στο Philosophy and Crisis. Responding to Challenges to Ways of Life in the Contemporary World, vol. 2, (επιμ. G. Maggini, V. Solomou-Papanikolaou, H. Karabatzaki, K. Koskeridis), Washighton D.C. 2018, σσ. 469-478.