Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Μαρίνα Παπαδάκη
ΕΔΙΠ Τμήματος Κοινωνιολογίας με ειδικότητα στη Στατιστική
papadakma at uoc.gr2831077526
Αλέξανδρος Τσιριντάνης
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
tsirintanis at uoc.gr2831077500
Δημήτριος Αλεξάκης
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
d.alexakis at uoc.gr2831077484
Σωτήρης Μιχελουδάκης
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
micheloudakis@uoc.gr2831077494
Αποστολία Αχλαδά
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
a.achlada@uoc.gr2831077489