Αναβολή μαθήματος ΕΚΠΚ 248

Ανακοίνωση για την αναβολή του μαθήματος Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης (ΕΚΠΚ248) της 23.5.2022

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

εξαιτίας ασθένειας του διδάσκοντος (όχι covid19) το μάθημα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης (ΕΚΠΚ 248) στις 23.5.2022 αναβάλλεται.

Για την ημερομηνία αναπλήρωσης του μαθήματος θα σας ενημερώσω το ταχύτερο δυνατό.

Αλεξάκης Δημήτρης