Ανακοίνωση για την αδυναμία πρόσβασης φοιτητών/τριών στα τηλεμαθήματα

7/4/2020 – Ανακοίνωση για την αδυναμία πρόσβασης φοιτητών/τριών στα τηλεμαθήματα
Το Τμήμα Κοινωνιολογίας λαμβάνοντας υπόψη τον ευρύτερο προβληματισμό που έχει αναπτυχθεί στην πανεπιστημιακή κοινότητα για τα ψηφιακά χάσματα στην εκπαίδευση διερευνά τρόπους καταγραφής και αντιμετώπισης των υπαρχόντων προβλημάτων. Σε αυτήν την κατεύθυνση καλεί φοιτητές και φοιτήτριες που συναντούν προβλήματα συμμετοχής στα τηλεμαθήματα που διεξάγονται με τη μέθοδο της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης να ενημερώσουν τη Γραμματεία του Τμήματος (ntanalag@uoc.gr)  και να δηλώσουν τα προβλήματα που έχουν (π.χ. έλλειψη υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου, περιορισμένα δεδομένα, έλλειψη δεξιοτήτων χρήσης κλπ).

Εκ μέρους του Προέδρου κ. Ι. Ζαϊμάκη