Ανακοίνωση για τα μαθήματα ΦΥΡΚ293 και ΦΥΛΚ226

Το μάθημα ΦΥΡΚ293, Δευτέρα 13/11/2023 (2.30-5.30μμ.) αναβάλλεται. Η αναπλήρωσή του θα γίνει εντός του Νοεμβρίου και θα ανακοινωθεί προσεχώς.
 
Για το μάθημα ΦΥΛΚ226, Τετάρτη 15/11/2023 (2.30-5.30μμ.), παρακαλώ συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του μαθήματος στο elearn.
 
Η Διδάσκουσα
Α. ΖΑΒΒΟΥ