Ανακοίνωση για ΑΓΓΚ010 και ΑΓΓΚ030

Την Τετάρτη 15/11/2023 δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα των Αγγλικών του πρώτου επιπέδου της ομάδας Β (ΑΓΓΚ010) και του τρίτου επιπέδου ( ΑΓΓΚ030). Το μάθημα της ομάδας Β του ΑΓΓΚ010,  θα αναπληρωθεί τη Δευτέρα 13/11/2023, μαζί με την ομάδα Α, 11.30-14.30 στο Δ6. Επίσης, το μάθημα των Αγγλικών Γ επιπέδου (ΑΓΓΚ030), που δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15/11/2023, θα αναπληρωθεί τη  Δευτέρα 13/11/2023, 8.30-11.30 στην αίθουσα Δ1-Α.

Η διδάσκουσα,

Ειρήνη Χαβρεδάκη