Ανακοίνωση για φοιτητές με covid19 θετικό μέσα στην εξεταστική-Συμπληρωματική Εξεταστική

31/1/2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι/ες φοιτητές/τριες κατά την εξέταση συγκεκριμένου μαθήματος ασθενούσαν οι ίδιοι από covid19 και το έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα edupass θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα του μαθήματος μέχρι την Παρασκευή 4/1/22 (αν δεν το έχουν ήδη κάνει), ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να εξεταστούν στο μάθημα σε άλλη ημερομηνία που θα οριστεί εντός του διαστήματος 7 – 19 Φεβρουαρίου 2022. Το πρόγραμμα της συμπληρωματικής αυτής εξεταστικής περιόδου καθώς και ο τρόπος εξέτασης (γραπτώς ή προφορικώς) θα ανακοινωθεί το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δυνατότητα συμμετοχής στη συμπληρωματική εξεταστική έχουν αποκλειστικά και μόνον οι φοιτητές/τριες που ανήκουν στην ως άνω κατηγορία, δηλ. έχουν νοσήσει οι ίδιοι και το έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα edupass.