Αλλαγή αίθουσας για το μεταπτυχιακό μάθημα: ΓΕΠ13 “Αγροτική Κοινωνιολογία”

Το μάθημα ΓΕΠ13: “Αγροτική Κοινωνιολογία” της κ. Πετροπούλου, του ΠΜΣ, θα διεξάγεται στην αίθουσα Α3-2 (αντί της Α3-1).