5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΒΙΟ-ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΡΕΘΥΜΝΟ 13-15 ΜΑΙΟΥ 2022

Συνημμένως θα βρείτε το πρόγραμμα (ελληνικά & αγγλικά) και την αφίσα του 5ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
– ΒΙΟ-ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΡΗΞΕΙΣ, ΚΑΜΠΕΣ, ΤΡΟΧΙΕΣ που διοργανώνει το Τμήμα Κοινωνιολογίας σε συνεργασία με την Ένωση Προφορικής Ιστορίας στο ΡΕΘΥΜΝΟ στις 13-15 ΜΑΙΟΥ 2022.

Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες και εδώ: https://epi.uth.gr/5o_sunedrio/

Πρόγραμμα (ελληνικά)

Πρόγραμμα (αγγλικά)