Ενημέρωση φοιτητών/τριών με Αναπηρία ή και με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο, από το νέο ιστότοπο του ΣΚΦ : https://skf.uoc.gr http://news.uoc.gr/news/2022/04-03/Έντυπο_Α1_2021.pdf  https://skf.uoc.gr/images/%CE%A4%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF_%CE%911_%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD_%CF%83%CE%B5_%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A1%CE%AD%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF_%CE%9F%CE%BA%CF%84_2021-%CE%BF%CF%81%CE%B8%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7.pdf  [αφορά τη λήξη για υποβολή…

Εκδήλωση Ε.Ι.Φ. Π.Κ. – Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 – Η ισότητα των φύλων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο: http://news.uoc.gr/news/2022/03-03/Αφίσα_εκδήλωσης_Ε.Ι.Φ.-Π.Κ.pdf Σας αποστέλλουμε συνημμένα  για ανάρτηση στα NEWS  αφίσας για την “Εκδήλωση Ε.Ι.Φ. Π.Κ. “Η…