Μεταφορά της έκθεσης «Πολεμώντας για την ειρήνη: Ελλάδα-Ιταλία-Ισπανία στη δεκαετία του ’80» στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ρέθυμνο)

ΘΕΜΑ:  Δελτίο Τύπου – Μεταφορά της έκθεσης «Πολεμώντας για την ειρήνη: Ελλάδα-Ιταλία-Ισπανία στη δεκαετία του ’80» στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ρέθυμνο)…

Ώρες γραφείου διδασκόντων Εαρινού Εξαμήνου 2019-20

Ημέρες και ώρες γραφείου Διδασκόντων ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-20 ΜΕΛΗ ΔΕΠ Βαθμίδα Τηλέφωνο Ημέρες και Ώρες Γραφείου E-mail Αλεξάκης…

«Γνωστοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης κατ΄ άρθρο 33 του Ν. 4589/2019 (Φ.Ε.Κ. 13/τ.Α΄/29.01.2019)»

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις : http <http://news.uoc.gr/news/2020/07-02/1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.pdf> ://news.uoc.gr/news/2020/07-02/1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.pdf http <http://news.uoc.gr/news/2020/07-02/2.ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.pdf> ://news.uoc.gr/news/2020/07-02/2.ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.pdf http <http://news.uoc.gr/news/2020/07-02/2.Ψ7ΖΜ469Β7Γ-4ΗΔ.pdf> ://news.uoc.gr/news/2020/07-02/2.Ψ7ΖΜ469Β7Γ-4ΗΔ.pdf http…

Βιωματικό σεμινάριο για την ημέρα της γυναίκας Δήμος Ρεθύμνης Συμβουλευτικό Κεντρο Γυναικών

Βιωματικό Σεμινάριο για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Ο Δήμος Ρεθύμνης και το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του…