Προκήρυξη Βοηθήματος Ενοικίου Καλαντζοπούλου

Αξιότιμες, Σας επισυνάπτεται προκήρυξη χορήγησης βοηθήματος ενοικίου του Κληροδοτήματος “Ελένης Καλαντζοπούλου” ακαδημαϊκού έτους 2017-18 που αφορά σε φοιτήτριες του Πανεπιστημίου…

«Η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων στην Κοινωνική Έρευνα»

19/03/2019 Ημερίδα για τα Ανοιχτά δεδομένα & την Προστασία των δεδομένων ΚΕΜΕ-ΠΚ και Προγράμματα DEFORM και INTEGRITY https://keme.uoc.gr/index.php/el/draseis/45-activities_el/541-social-gdpr-gr