Προκήρυξη Βοηθήματος Ενοικίου Καλαντζοπούλου

Αξιότιμες,

Σας επισυνάπτεται προκήρυξη χορήγησης βοηθήματος ενοικίου του 
Κληροδοτήματος "Ελένης Καλαντζοπούλου" ακαδημαϊκού έτους 2017-18 που 
αφορά σε φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κρήτης που φοιτούν στις Σχολές του 
Ρεθύμνου καθώς και η αίτηση των υποψηφίων. 
Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από την κ. Ιωάννα Τζανταρολάκη έως και την 
19η Aπριλίου 2019.

Προκήρυξη βοηθήματος Καλαντζοπούλου 2017-18

Αίτηση για βοήθημα ενοικίου Καλαντζοπούλου 2017-18