Μεταφορά θέσης εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια για το 2014-15

Παρακαλούμε, ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο του Υ.ΠΑΙ.Θ σχετικά με τη Μεταφορά Θέσεων Εισαγωγής με Οικονομικά Κριτήρια για το 2014-15.…

Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου

Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου για την παραλάβή πάσης φύσεως υλικού και τη βεβαίωση εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών…

Διάλεξη με τίτλο: «Κοινωνικός Μετασχηματισμός και Εκπαίδευση στο Σύγχρονο Περιβάλλον της Παγκοσμιοποίησης»

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας ΠΜΣ «Κοινωνιολογία» Πρόσκληση σε Διάλεξη Στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος…