Υπόδειξη εκπροσώπου για συμμετοχή στη Σύγκλητο

Ακολουθεί ενημέρωση σχετικά με την υπόδειξη εκπροσώπου των Προπτυχιακών Φοιτητών, των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματός σας,…