Προκήρυξη Εισαγωγής του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης: «Επικαιροποίηση Δεξιοτήτων στην Κοινωνική Έρευνα και στην Ανάλυση Κοινωνικών Δεδομένων – ΕΔΕΑΚ» και Αίτηση Συμμετοχής

Προκήρυξη Εισαγωγής έως 20 Πτυχιούχων ανά κύκλο για τους κύκλους παρουσίασης Α’ και Β’ του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης: «Επικαιροποίηση Δεξιοτήτων στην Κοινωνική Έρευνα και στην Ανάλυση Κοινωνικών Δεδομένων – ΕΔΕΑΚ» και την Αίτηση Συμμετοχής

Θα υλoποιηθούν δύο κύκλοι παρουσίασης, διάρκειας 150 ωρών ο καθένας:

  • Ο Α’ κύκλος παρουσίασης, πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, στο Ρέθυμνο, Κρήτη.
  • Ο Β’ κύκλος παρουσίασης, πραγματοποιείται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Καλλιθέα-Αθήνα.

Ως εισακτέοι γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Κοινωνιολογίας, Γεωγραφίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης, Κοινωνικής Εργασίας, Περιβαλλοντικής Επιστήμης, Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Πέραν των προαναφερθέντων, το Πρόγραμμα απευθύνεται και σε αποφοίτους Θετικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας, οι οποίοι συμμετέχουν ή ενδιαφέρονται για τη δημιουργία, εποπτεία, εκπόνηση και διαχείριση προγραμμάτων που εστιάζουν σε κοινωνικά προνοιακά ζητήματα και παρεμβάσεις.

 

Ο Επιστημονικός Διευθυντής του Προγράμματος

Καθηγητής Σωκράτης Κονιόρδος
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν. Κρήτης

 

Πληροφορίες
Αγγελική Υφαντή
τηλ. 6975838708
email: edeak.katartisi@gmail.com

και στην ιστοσελίδα: http://www.soc.uoc.gr/pegasoc/