Υπηρεσία έκδοσης δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο)

Ανακοίνωση της Ειδικής γραμματείας Ανώτατης Εκπαίδευσης σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης του νέου Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου: http://paso.minedu.gov.gr/files/1467_Anakinopiisi.pdf Σελίδα υποβολής αίτησης…