Μετεγγραφές φοιτητών από ενστάσεις 2018-19-ΝΕΟ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2018-19 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην εγκύκλιο (ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ 2018, ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ) παρακαλούνται να κατατεθούν και

1. αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

2. μια φωτογραφία ταυτότητας

3. Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου

4. εκτύπωση από ΚΕΠ του ΑΜΚΑ του Φοιτητή, και

5. Υπεύθυνη Δήλωση για εξουσιοδότηση διαγραφής από το προηγούμενο Τμήμα Εγγραφής

Η κατάθεση όλων των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει από σήμερα

Παρασκευή 14/12/2018 έως και την Τρίτη 18/12/2018 και ώρες από 10:00-12:00

στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει

1. από τους ίδιους τους φοιτητές ή

2. μέσω courier (Η αίτηση μετεγγραφής και η ΥΔ για διαγραφή να έχουν το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ)

 Ο έλεγχος των δικαιολογητικών των μετεγγραφών γίνεται σύμφωνα με την

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2018-2019_signed , ακόμα

158978 Ζ1 27-9-2016,

Υ.Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ _signed