Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Μαρίνα Παπαδάκη
ΕΔΙΠ Τμήματος Κοινωνιολογίας με ειδικότητα στη Στατιστική
papadakma at uoc.gr2831077526
Αλέξανδρος Τσιριντάνης
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
tsirintanis at uoc.gr2831077500