Μαΐ 292018
 

Διοικητικά Όργανα: Πρόεδρος Τμήματος, Αναπληρωτής Προέδρου

2018-20 Πρόεδρος: Ιωάννης Ζαϊμάκης, Αναπληρωτής Προέδρου: Χριστίνα Κωνσταντινίδου

2016-18 Πρόεδρος: Ιωάννης Ζαϊμάκης, Αναπληρωτής Προέδρου: Μηνάς Σαματάς

2014-16 Πρόεδρος: Αλίκη Λαβράνου, Αναπληρωτής Προέδρου: Ιωάννης Ζαϊμάκης (2014-15) και Γεώργιος Τσιώλης (2015-16)

Εκλογή Προέδρου Τμήματος Κοινωνιολογίας, Αναπληρωτής Προέδρου Τμήματος