Σεπ 012014
 

Ακολουθεί ενημέρωση σχετικά με την υπόδειξη εκπροσώπου των Προπτυχιακών Φοιτητών, των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματός σας, για συμμετοχή των στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης, το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Παρακαλώ ανοίξτε το παρακάτω αρχείο

Υπόδειξη εκπροσώπου για συμμετοχή στη Σύγκλητο