Συνέδριο «Καταστροφές, Συγκρούσεις, και Κοινωνικές Κρίσεις: Αιτίες, Επιπτώσεις και Αποκρίσεις»

Ανακοίνωση πραγματοποίησης διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου με θέμα:

«Καταστροφές, Συγκρούσεις, και Κοινωνικές Κρίσεις: Αιτίες, Επιπτώσεις και Αποκρίσεις»,

18-19 Σεπτεμβρίου 2014, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Ρέθυμνο, Κρήτης.

Πρόγραμμα συνεδρίου

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε τον σύνδεσμο:
http://www.dcscrn.org/cfp-dcscrn-interim-14.