Βραβείο Digital Green Talents Award 2024

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις :

https://news.uoc.gr/news/2024/14-05/KEIMENO_SOCIAL.pdf

https://news.uoc.gr/news/2024/14-05/Sharepic_1.png

 

Σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα που δίνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/νέους ερευνητές να διεκδικήσουν το βραβείο Digital Green Talents Award 2024.

Το βραβείο χρηματοδοτείται από το Bundesministerium für Bildung und Forschung της Γερμανίας και διοργανώνεται από το Projektträger Karlsruhe (PTKA) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) σε συνεργασία με τη Γερμανική Εταιρεία Πληροφορικής.

Η κριτική επιτροπή θα επιλέξει 20 νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές, διδακτορικούς φοιτητές, μεταδιδακτορικούς ερευνητές/ νέους επιστήμονες. Το βραβείο περιλαμβάνει μια πλήρως χρηματοδοτούμενη ερευνητική περίοδο στη Γερμανία, τη συμμετοχή στο Spring School και την ευκαιρία ένταξης στο παγκόσμιο δίκτυο Digital GreenTalents.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 15 Μαΐου 2024.

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον παρακάτω ιστότοπο: www.digitalgreentalents.de