ΒΙΟΚ276 & ΕΡΓΚ371 ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΦΗ ΑΝΑΒΟΛΗ

Το μάθημα ΒΙΟΚ 276 (Τετάρτη 23/3) και το σεμινάριο ΕΡΓΚ371 (Πέμπτη 24/3) δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω κωλύματος της διδάσκουσας. Η αναπλήρωση τους θα γίνει εν ευθέτω χρόνω.

 

Η διδάσκουσα

Χριστίνα Καρακιουλάφη