ΘΕΩΚ324 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΩΚ 324 ΘΕΩΡΙΕΣ  

Προαπαιτούμενα και προϋποθέσεις παρακολούθησης του σεμιναρίου: 

Προαπαιτούμενα: Θα πρέπει να έχετε περάσει και τα τρία υποχρεωτικά ΘΕΩΚ (106, 107, 108) και αν έχετε εγγραφεί με το νέο πρόγραμμα σπουδών και τα ΘΕΩΚ 109-ΕΡΓ και ΘΕΩΚ 110-ΕΡΓ . Σε περίπτωση που η ζήτηση ξεπερνά τις θέσεις του σεμιναρίου θα γίνει επιλογή με βάση το έτος φοίτησης, τις επιδόσεις στα τρία ή πέντε υποχρεωτικά ΘΕΩΚ, και τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο. Σημειώστε πάντως ότι κατά πάγια τακτική δέχομαι και μικρό έστω αριθμό τριτοετών φοιτητών που έχουν πολύ καλές επιδόσεις στα ΘΕΩΚ και ενδιαφέρον για την θεωρία. Τέλος, η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας είναι απολύτως απαραίτητη  για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, αφού η εβδομαδιαία μελέτη θα αφορά κείμενα στην Αγγλική όπως φαίνεται και στο περίγραμμα.   

Όροι διεξαγωγής: Θα χρησιμοποιούμε την ηλεκτρονική πλατφόρμα του moodle (elearn.uoc.gr) για την ανάρτηση των κειμένων, για ανταλλαγή απόψεων (forum) και για την κοινοποίηση των δραστηριοτήτων του  σεμιναρίου. Κάθε εβδομάδα θα πρέπει να μελετάτε τις 20-30 σελίδες που θα δίνουμε ως βασικό ανάγνωσμα ώστε να μπορείτε να συμμετάσχετε στη σχετική συζήτηση. Η συμμετοχή σας στις συναντήσεις θα συνεκτιμάται στην τελική αποτίμηση της επίδοσής σας. Θα κληθείτε επίσης να παρουσιάσετε κάποιο σχετικό  κείμενο. Το θέμα της εργασίας σας θα καθοριστεί μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα και θα κληθείτε να το συνδιαμορφώσετε μαζί μου αφού μελετήσετε βασικά κείμενα που σας κίνησαν το ενδιαφέρον (δεν θα σας δοθούν δηλαδή «έτοιμα» θέματα).  Η εργασία σας θα κατατεθεί στο moodle σε ημερομηνία που θα οριστεί εν ευθέτω χρόνω. Αφού  διαβάσω την εργασία σας  και κάνω κάποια σχόλια θα κληθείτε να την υποστηρίξετε προφορικά και μόνο αφού ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία θα λάβετε τον τελικό σας βαθμό για το σεμινάριο.         

Επειδή οι περιορισμοί που έχουν τεθεί λόγω της πανδημίας ενδέχεται να μην επιτρέψουν σε κάποιες/ους  να παρευρεθούν στην συνάντηση της Παρασκευής 8 Οκτωβρίου κατά την οποία θα παρουσιαστεί το περιεχόμενο του σεμιναρίου και θα γίνει η επιλογή των συμμετεχουσών/όντων, από την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου θα μπορείτε να στέλνετε τα εξής στοιχεία στο amouzakid@uoc.gr: 1. Ονοματεπώνυμο, 2. Έτος Σπουδών, 3. Επιδόσεις στα υποχρεωτικά ΘΕΩΚ,  4. Επίπεδο Αγγλικών, 5. Τους λόγους για τους οποίους σας ενδιαφέρει αυτό ειδικά το σεμινάριο. 

Τα αποτελέσματα της επιλογής θα ανακοινωθούν μέσω της γραμματείας του τμήματος μετά την εισαγωγική συνάντηση μαζί με οδηγίες για το κείμενο που θα πρέπει να μελετήσουν για να προετοιμαστούν για την πρώτη κανονική συνάναντηση του σεμιναρίου και τον κωδικό πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-class.     

Προς διευκόλυνσή σας παρατίθεται κατωτέρω το βασικό περίγραμμα του σεμιναρίου:   

 

Περίγραμμα Σεμιναρίου: Θεωρίες Συστημάτων, Χ.Ε. 2021-2022. 

Διδάσκων: Α. Μουζακίτης

 Στο σεμινάριο θα εξεταστούν θεμελιώδη κείμενα της συστημικής θεωρίας και κυρίως έργα των δύο σημαντικότερων εκπροσώπων της, δηλαδή του  Talcott Parsons και του Niklas Luhmann. Παράλληλα, θα μελετήσουμε και προσεγγίσεις που επιχείρησαν να υπερβούν το εννοιολογικό πλαίσιο της συστημικής θεωρίας, αντιπαρατιθέμενες κριτικά προς αυτήν.

Θα μελετήσουμε αποσπάσματα από κάποια από τα ακόλουθα έργα:

Talcott Parsons, The Social System

Talcott Parsons & al., Toward a General Theory of Action

Talcott Parsons, Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives

Talcott Parsons, “Evolutionary Universals in Society”

Robert Merton, Social Theory and Social Structure

Niklas Luhmann, Social Systems

Jeffrey C. Alexander, Theoretical Logic in Sociology (Vol.4) 

Anthony Giddens, New Rules of Sociological Method

Anthony Giddens, The Constitution of Society

Margaret Archer “Morphogenesis versus Structuration: On Combining Structure and Action”

Jürgen Habermas, The Theory of Communicative Action (Vol.2) 

Hans Joas, The Creativity of Action  

 

Με ευχές για μια δημιουργική ακαδημαϊκή χρονιά,

Ο διδάσκων

 Άγγελος Μουζακίτης