ΘΕΩΚ109, ΚΙΣΚ209 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

ΘΕΩΚ109-ΕΡΓ

Ενημερώνονται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που παρακολουθούν το μάθημα «Εργαστήριο Κλασσικής Κοινωνικής Θεωρίας (ΘΕΩΚ109-ΕΡΓότι το μάθημα που ήταν προγραμματισμένο για τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 αναβάλλεται λόγω κωλύματος του διδάσκοντος.

Η αναπλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου, ώρα 11.30-14.30, στην αίθουσα Δ3.

ΚΙΣΚ209

Ενημερώνονται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που παρακολουθούν το μάθημα «Ιστορική Κοινωνιολογία (ΚΙΣΚ209)» ότι το μάθημα που ήταν προγραμματισμένο για την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 αναβάλλεται λόγω κωλύματος του διδάσκοντος.