ΘΕΩΚ109-ΕΡΓ -Ι.ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που παρακολουθούν το μάθημα «Εργαστήριο Κλασσικής Κοινωνικής Θεωρίας (ΘΕΩΚ109-ΕΡΓότι το μάθημα που ήταν προγραμματισμένο για τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022 δεν θα διεξαχθεί λόγω κωλύματος του διδάσκοντος.

Η αναπλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου, ώρα 14.30-17.30, στην αίθουσα 7 της Φιλοσοφικής Σχολής.

Ο διδάσκων, Ι. Κουμπουρλής