ΘΕΩΚ 106 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι – ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ

ΘΕΩΚ 106 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΣΤΙΣ 14: 30 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Δ2-Α ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΤΟΥ ΘΕΩΚ 106.
Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ