θεματικό εργαστήριο «Όψεις ερευνητικών πρακτικών στη διερεύνηση κοινωνικών και πολιτικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης»

Το τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κοινωνιολογία διοργανώνει θεματικό εργαστήριο με τίτλο «Όψεις ερευνητικών πρακτικών στη διερεύνηση κοινωνικών και πολιτικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης» την Παρασκευή 24 Μαίου από τις 9.00 έως τις 18.30 στην Αίθουσα της Συγκλήτου της Πανεπιστημιόπολης Ρεθύμνου.

Σε μια εποχή ραγδαίων κοινωνικο-οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων οι κοινωνικοί επιστήμονες καλούνται να διερευνήσουν εμπειρικά τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης στην ελληνική κοινωνία.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, απώτερος σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση μεθοδολογικών πρακτικών και εμπειρικών ευρημάτων σε ζητήματα συλλογικής δράσης, πολιτικής συμπεριφοράς, φτώχειας, ξενοφοβίας, ρατσισμού, υγείας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Στους παρακάτω σύνδεσμους μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα και την αφίσα της εκδηλωσης