Ελληνική έκδοση σελίδας

Professor

CONTACT
University of Crete
Department of Sociology
Gallos Campus
74100 Rethymno Greece
Tel: +302831077482
Fax: +302831077467
e-mail:lavranu at uoc.gr
Office hours: to be announce with the beginning of the teaching classes

Education

 • PhD, Social Sciences, University of Gottingen, Germany (1996): Historizitat und Verbindlichkeit von Werten. Zu Gustav Hugos Rechtsphilosophie und zu Friedrich Carl von Savignys Rechtslehre, PhD-Thesis, Gottingen 1996
 • Diplom, Social Sciences, University of Gottingen, Germany (1987)

Teaching Experience

 • Sept. 2010 – Associate Professor, Department of Sociology, University of Crete
 • Jul. 2003 – Sept. 2010 Assistant Professor, Department of Sociology, University of Crete
 • Mar. 2003 – Jun.2003 Adjunct Assistant Professor, Department of Sociology, University of Crete
 • Sept. 2001 – Feb. 2003 Adjunct Assistant Professor, Department of Political Sciences, University of Crete
 • Sept. 2000 – Aug. 2001 Adjunct Assistant Professor, Department of Sociology, Aegean University
 • Aug.1999 – Sept. 2000 Research Associate, (wissenschaftliche Mitarbeiterin), Department of Social Policy, University of Gottingen
 • Oct. 1998 – Sept. 1999 Postdoctoral Fellow, Research-Programm «The Furture of european social model», University of Gottingen
 • Oct. 1993 – Sept. 1998 Research Associate (wissenschaftliche Mitarbeiterin), Department of Sociology, University of Gottingen
 • 1987 – 1991 Tutor, Department of Sociology, University of Gottingen

Fields of academic interests and research specialization

 • Social Theory, Political Theory, Epistemology and Methodology of Social Sciences.

Selected Publications

 • «Οι ιστορικιστικές βάσεις της θεωρίας του F. C. v. Savigny», Αξιολογικά, 8, 1995, 70–130.
 • «Europa – Wertegemeinschaft oder Interessenkongruenz?», Sozialmodell Europa. Konturen eines Phanomens, ZENS (ed.), A. Aust, S. Leitners, St. Lessenich (red.), Jahrbuch fur Europa- und Nordamerka-Studien, 4, Leske + Budrich: Opladen 2000, 55–75.
 • «Jurgen Habermas και Charles Taylor. Περί ταυτοτήτων», Κριτική Θεωρία: Παράδοση και Προοπτικές, ed. Κ. Καβουλάκος, Νήσος: Athens 2003, 173–193.
 • «Recht, Leben und Staat im Hegelschen „Naturrechtsaufsatz“», Hegel-Jahrbuch 2006: Das Leben denken, Part Ι., ed. A. Arndt, P. Cruyberghs, A. Przylebski, Akademie Verlag: Berlin 2006, 79-85
 • «Κυριαρχία, Φυσική κατάσταση και Φύση του ανθρώπου στον Thomas Hobbes και στον Carl Schmitt. Παρατηρήσεις πάνω στη σμιττιανή ερμηνεία του Hobbes», Αξιολογικά, 16 [Τόμας Χομπς: Κυριαρχία και Κανονιστικότητα], November 2006, 161–181.
 • «Deskription, Kausalitat und Teleologie. Zu Gustav Schmollers methodologischen und wissenschaftstheoretischen Positionen im Anschluss an den Methodenstreit», Krise des Historismus – Krise der Wirklichkeit. Wissenschaft, Kunst und Literatur 1880–1932, ed. O. G. Oexle, [Veroffentlichungen des Max-Planck-Instituts fur Geschichte, 228], Vandenhoeck & Ruprecht: Gottingen 2007, 181–206.
 • «Ευδαιμονία και Ηθικότητα στον Φώυερμπαχ», στο Αξιολογικά, τμ. 18, November 2007, 89–100.
 • «Ηδονή, νόμος της καρδιάς, αρετή. Κριτική και νομιμοποίηση της ατομικότητας στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου περί Λόγου της εγελιανής Φαινομενολογίας του Πνεύματος», Κοινωνική Θεωρία και Πολιτική Ευθύνη. Συντροφικό αντιχάρισμα στον Νίκο Πετραλιά, ed. Μ. Αγγελίδης, Δ. Γράβαρης, Δ. Σακκάς, Gutenberg: Athens 2008, 443–475.
 • Θεωρία, Αξίες και Κριτική. Αφιέρωμα στον Κοσμά Ψυχοπαίδη, ed. M. Aggelidis, S. Dimitriou, A. Lavranu, Πόλις: Athens 2008
 • Γνώση και Πράξη. Για τη σχέση θεωρητικού και πρακτικού Λόγου στον Ιμμαάνουελ Καντ, Πόλις: Athens 2010
 • «Αντιστροφή και νεωτερικότητα. Για την προβληματική του ‘αντεστραμμένου κόσμου’ στη Φαινομενολογία του Πνεύματος», Γκ.Β.Φ. Χέγκελ: Φαινομενολογία του πνεύματος. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις, ed. Κ. Καβουλάκος, Αλεξάνδρεια: Athens 2009, 196–221.
 • «Legitimation und Kritik der Individualität. Hegels ambivalentes Verhältnis zu einem konstitutiven Prinzip der Moderne», Hegel-Jahrbuch 2012: Hegel und die Moderne. Erster Teil, ed. A. Arndt, P. Cruyberghs, A. Przylebski, Akademie Verlag: Berlin 2012, 87–91.