Διοικητικά Όργανα: Πρόεδρος Τμήματος, Αναπληρωτής Προέδρου

Διευθυντές Εργαστηρίων Τμήματος Κοινωνιολογίας:
ΦΕΚ 89 ΥΟΔΔ 26.2.19 (Ορισμός)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΥΛΟ

Διοικητικές Πράξεις: Ημερομηνίες Διεξαγωγής Συνελεύσεων (Γ.Σ.)

 • 2018 -2019 (Προγραμματιζόμενες Συνελεύσεις)
  • Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018
  • Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018
  • Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018
  • Τετάρτη 25 Απριλίου 2018
  • Τετάρτη 23 Μαΐου 2018
  • Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018
  • Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018
  • Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018
  • Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018
  • Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018
  • Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019
  • Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019
  • Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019
  • Τετάρτη 17 Απριλίου 2019
  • Τετάρτη 22 Μαΐου 2019
  • Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019

Επιτροπές Τμήματος