Ιωάννης Μαρεντάκης
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
pclab2 at econ.soc.uoc.gr2831077429
Δημήτρης Σακελλαρίδης
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
pclab2 at econ.soc.uoc.gr2831077863