Συμμετοχή σε διαγωνισμό για λογότυπο της Μονάδας Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας του ΠΚ

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις :

http://news.uoc.gr/news/2023/06-09/Διαγωνισμός_για_λογότυπο_Μονάδας_2.pdf

 

http://news.uoc.gr/news/2023/06-09/Αίτηση_Συμμετοχής.docx