Μεταδιδάκτορες

 • Μαρία Ξενιτίδου, στην υπ΄ αριθμ. 326/25-4-2018 Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας εγκρίθηκε η ανάληψη ως επιστημονική υπεύθυνη, με σκοπό την υλοποίηση του έργου με τίτλο: “From Grexit to Brexit: interrogating notions of belonging and identity in Greece and the UK”

 • Αγγελική Παπαθανασίου, (επιβλέπουσα Αλίκη Λαβράνου), τίτλος εργασίας: “Υποκείμενο και Κεφάλαιο: Θεμελίωση και Κριτική των Μορφών Υποκειμενικότητας σε Μαρξιστικές και Μεταδομιστικές Θεωρήσεις του 20ου αιώνα” (Έγκριση πρότασης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην υπ΄ αριθμ. 331/24-10-2018 Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας)

 • Δήμητρα Σιατίτσα,  (επιβλέπων Καθηγητής: Βασίλειος Αράπογλου), τίτλος εργασίας:”Κατοίκηση και επισφάλεια: Στεγαστικές διαδρομές νέων την περίοδο χειραφέτησης από την οικογένεια. Μια κοινωνιο-χωρική προσέγγιση” (Έγκριση πρότασης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην υπ΄ αριθμ. 337/20-3-2019 Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας)

 • Μιχάλης Νικολακάκης, (επιβλέπων Καθηγητής: Ιωάννης Ζαϊμάκης), τίτλος εργασίας: “Τουρισμός και ελληνική κοινωνία τις πρώτες δύο μεταδικτατορικές δεκαετίες (1974-1994)” (Έγκριση πρότασης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην υπ΄ αριθμ. 338/17-4-2019 Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας)
 • Ειρήνη Θεοδωρακοπούλου, (επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ευγενία Πετροπούλου), τίτλος εργασίας: “Οι κοινωνικές Καινοτομίες ως διεργασίες στο πλαίσιο των Συστημάτων Βραχείων Αλυσίδων Εφοδιασμού Τροφίμων: μια πολύ-συμμετοχική προσέγγιση στη δημιουργία θεωρητικού πλαισίου για τη μελέτη της Κοινωνικής Καινοτομίας”. Έγκριση πρότασης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην υπ΄ αριθμ. 340/19-6-2019 Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας
 • Ρεγγίνα Ελένη Μαντανίκα του Δημητρίου, (επιβλέπων Καθηγητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας Βασίλειος Αράπογλου), τίτλος εργασίας: «Από την υποδοχή στην ένταξη (;): Επίσημη και ανεπίσημη διακυβέρνηση της μεταναστευτικής κινητικότητας και μετασχηματισμοί του κράτους στην Ελλάδα, από τος αρχές του 2000 έως σήμερα». Έγκριση πρότασης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην υπ΄ αριθμ. 344/20-11-2019 Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας
 • Θεοχάρης Μαλαμίδης του Παναγιώτη, (επιβλέπων καθηγητής: Νικόλαος-Δημήτριος Σερντεδάκις, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας). Τίτλος εργασίας: “Ο ρόλος της Κοινωνικής  και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην ένταξη των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα”.  Έγκριση πρότασης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην υπ΄ αριθμ. 346/22-1-2020 Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας. Βιογραφικό Σημείωμα
 • Γεώργιος Τσιρίδης του Βασιλείου, (επιβλέπων καθηγητής: Νικόλαος-Δημήτριος Σερντεδάκις, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας). Τίτλος εργασίας: “Η φιλελευθεροποίηση στη δικτατορία των συνταγματαρχών: πολιτική ευκαιρία και θεσμικό αποτύπωμα της συλλογικής δράσης”.  Έγκριση πρότασης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην υπ΄ αριθμ. 351/20-5-2020 Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας
 • Γεώργιος Σουβλής του Δημητρίου, (επιβλέπων καθηγητής: Ιωάννης Κουμπουρλής, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας). Τίτλος εργασίας: “Το έργο του Perry Anderson από τη σκοπιά της ιστορικής κοινωνιολογίας και της διανοητικής ιστορίας”. Έγκριση πρότασης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην υπ΄ αριθμ. 352/17-6-2020 Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας.
 • Μιχαήλ Χριστοδούλου του Αριστείδη, (επιβλέπων καθηγητής: Άγγελος Μουζακίτης, μόν. Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Κοινωνιολογίας). Τίτλος  εργασίας: “Όψεις της αιτιακής εξήγησης στη σχεσιακή κοινωνική θεωρία: η περίπτωση του νέο-Πραγματισμού και του  Κριτικού Ρεαλισμού”. Έγκριση πρότασης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην υπ΄αριθμ. 354/23-9-2020 συνέλευση του Τμ. Κοινωνιολογίας. Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αγγελική Δρογγίτη του Ανδρέα, (επιβλέπουσα καθηγήτρια: κ. Αθηνά Σκουλαρίκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμ. Κοινωνιολογίας). Τίτλος εργασίας: “Δειλοί και παλικάρια. Ο δημόσιος λόγος του στρατού πάνω στις αυτοκτονίες και τα ατυχήματα των φαντάρων: εθνικιστικός λόγος και έμφυλες αναπαραστάσεις”. Συνέλευση Τμ. Κοινωνιολογίας με αριθμ. 368/27-10-2021.
 • Ελευθερία Καραγιάννη του Δημητρίου, (επιβλέπων καθηγητής κ. Γεώργιος Τσιώλης, Καθηγητής Τμ. Κοινωνιολογίας). Τίτλος εργασίας: “Γραφιστικές αυτό/βιογραφικές αφηγήσεις (graphic memoirs). Αναπαραστάσεις ενός εαυτού στο “αφήλιο”/ Graphics memoirs. Representations of a self at “aphelion”. Συνέλευση Τμ. Κοινωνιολογίας με αριθμ. 368/27-10-2021.
 • Κωνσταντίνος Πανάγος του Ιωάννη, (επιβλέπων καθηγητής κ. Γεώργιος Τσιώλης, Καθηγητής Τμ. Κοινωνιολογίας). Τίτλος εργασίας: “Εγκληματολογική θεωρία και μεικτή εμπειρική έρευνα: Τα θεωρητικά θεμέλια και η συμβολή του συνδυασμού των ερευνητικών προσεγγίσεων στην εγκληματολογία υπό το πρίσμα της μεθοδολογίας των κοινωνικών επιστημών”. Συνέλευση Τμ. Κοινωνιολογίας με αριθμ. 375/11-5-2022.

Μεταδιδάκτορες που έχουν ολοκληρώσει τη μεταδιδακτορική έρευνα

 • Θεόδωρος Σπύρος (επιβλέπων Γιάννης Ζαϊμάκης) τίτλος εργασίας του: «Από την εθνοτοπική κοινότητα στα δια-τοπικά και δια-εθνικά δίκτυα: Τόπος, μνήμη και κοινωνικο-πολιτισμικές πρακτικές στους ‘‘Τρικαλινούς’’ Εβραίους». Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ» (1ος ΚΥΚΛΟΣ).
 • Κώστας Κανελλόπουλος (επιβλέπουσα Μαρία Κούση) τίτλος εργασίας του:  Διεθνική αλληλεγγύη, κρίσεις και κινηματικές οργανώσεις στην Ελλάδα.
 • Μαρία Πάσχου (επιβλέπουσα Μαρία Κούση) τίτλος εργασίας της: Νεολαία, ανισότητες, κρίσεις και μορφές πολιτικής συμμετοχής στην Ελλάδα
 • Χριστίνα Τσακιστράκη του Αθανασίου, (επιβλέπουσα καθηγήτρια: Βασιλική Πετούση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνιολογίας). Τίτλος εργασίας: “Η σύμβαση του συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (“Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης”): Θεωρητικό Δικαιικό πλαίσιο και Εννοιολογική Ανάλυση”.  Έγκριση πρότασης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην υπ΄ αριθμ. 346/22-1-2020 Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας. Βιογραφικό Σημείωμα