Μεταδιδάκτορες

  • Μαρία Ξενιτίδου, στην υπ΄ αριθμ. 326/25-4-2018 Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας εγκρίθηκε η ανάληψη ως επιστημονική υπεύθυνη, με σκοπό την υλοποίηση του έργου με τίτλο: “From Grexit to Brexit: interrogating notions of belonging and identity in Greece and the UK”
  • Μαλαμίδης Θεοχάρης, (επιβλέποντας καθηγητής: κ. Νικ. Σερντεδάκις). Τίτλος μεταδιδακτορικής έρευνας: Ο ρόλος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην ένταξη των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα. Έγκριση πρότασης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην υπ΄ αριθμ. 346/22-1-2020 Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας.
  • Τσιρίδης Γεώργιος, (επιβλέποντας καθηγητής: Νικ. Σερντεδάκις), τίτλος μετ/κής έρευνας: “Η φιλελευθεροποίηση στη διδακτορία των συνταγματαρχών: πολιτική ευκαιρία και θεσμικό αποτύπωμα της συλλογικής δράσης”. Έγκριση πρότασης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην υπ΄ αριθμ. 351/20-5-2020 Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας.
  • Σουβλής Γεώργιος, (επιβλέποντας καθηγητής: Κουμπουρλής Ιωάννης), τίτλος μετ/κής έρευνας: “Το έργο του Perry Anderson από τη σκοπιά της ιστορικής κοινωνιολογίας και της διανοητικής ιστορίας”. Έγκριση πρότασης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην υπ΄ αριθμ. 352/17-6-2020 Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας.
  • Δρογγίτη Αγγελική, (επιβλέπουσα καθηγήτρια: Σκουλαρίκη Αθηνά), τίτλος εργασίας: “Δειλοί και παλικάρια. Ο δημόσιος λόγος του στρατού πάνω στις αυτοκτονίες και τα ατυχήματα των φαντάρων: εθνικιστικός λόγος και έμφυλες αναπαραστάσεις”. Έγκριση πρότασης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην υπ΄ αριθμ. 368/27-10-2021 Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας.
  • Καραγιάννη Ελευθερία, (επιβλέποντας καθηγητής: Τσιώλης Γιώργος), τίτλος μετ/κής έρευνας: “Γραφιστικές αυτό/βιογραφικές αφηγήσεις (graphic memoirs). Αναπαραστάσεις ενός εαυτού στο “αφήλιο”/ Graphics memoirs. Representations of a self at “aphelion”. Έγκριση πρότασης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην υπ΄ αριθμ. 368/27-10-2021 Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας.
  • Πανάγος Κωνσταντίνος, (επιβλέποντας καθηγητής: Τσιώλης Γιώργος), τίτλος εργασίας: “Εγκληματολογική θεωρία και μεικτή εμπειρική έρευνα: Τα θεωρητικά θεμέλια και η συμβολή του συνδυασμού των ερευνητικών προσεγγίσεων στην εγκληματολογία υπό το πρίσμα της μεθοδολογίας των κοινωνικών επιστημών”. Έγκριση πρότασης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην υπ΄ αριθμ. 375/11-5-2022 Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας.
  • Σιώμος Θωμάς, (επιβλέπουσα καθηγήτρια: Σκουλαρίκη Αθηνά), τίτλος εργασίας: “Η συμφωνία των Πρεσπτών στα Ελληνικά ΜΜΕ”. Έγκριση πρότασης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην υπ΄ αριθμ. 386/22-3-2023 Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας.
  • Μαρία Μπότσιου, (επιβλέποντας καθηγητής: Τσιώλης Γιώργος), τίτλος μετ/κής έρευνας: “Χτίζοντας ταυτότητες: Μία βιογραφική προσέγγιση στην αρχιτεκτονική σύνθεση της ταυτότητας των μελισσοκόμων και στο διαμεσολαβητικό ρόλο των διαδικτυακών μέσων κοινωνικής δικτύωσης “. Έγκριση πρότασης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην υπ΄ αριθμ. 386/22-3-2023 Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας.