Σειρά διαλέξεων για την κριτική προσέγγιση του περιβαλλοντικού ερωτήματος: Βιωσιμότητα, Κλιματική Κρίση, Περιβαλλοντικές Ανισότητες και Περιβαλλοντικά Κοινωνικά Κινήματα Μάρτιος – Ιούνιος 2022

Από την Πολιτική Οικολογία στην Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία και τις Περιβαλλοντικές Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά και θα είναι ανοικτές προς όλα τα μέλη του Τμήματος Κοινωνιολογίας και την ευρύτερη ερευνητική κοινότητα με έμφαση στους/ις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες, υπ. διδάκτορες και μεταδιδάκτορες.

Ημέρα Πέμπτη, ώρα 19:00 (αναλυτικό πρόγραμμα παρακάτω)
Σύνδεσμος: https://zoom.us/j/92585737341?pwd=N2hLMUJjWnk1cXZ2QWZsV0RJbWlhUT09

Πρόγραμμα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά: