Ψήφισμα της 285ης Συνέλευσης/7-5-2014 του Τμήματος Κοινωνιολογίας Ενάντια στην εγκατάσταση ΚΑΜΕΡΩΝ στα αμφιθέατρα

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας με έκπληξη διαπιστώσαμε μετά τις διακοπές του Πάσχα την εγκατάσταση σταθερών καμερών σε τρία  τουλάχιστον αμφιθέατρα της πανεπιστημιούπολης, στα οποία το Τμήμα Κοινωνιολογίας κάνει καθημερινά προγραμματισμένα μαθήματα και άλλες ακαδημαϊκές δράσεις. Η εγκατάσταση αυτή, που έγινε

κατά πληροφορίες μας για τη βιντεοσκόπηση κάποιων «ανοικτών μαθημάτων»,  πραγματοποιήθηκε χωρίς την ενημέρωση και τη συναίνεσή μας, και υποθέτουμε χωρίς την αναγκαία άδεια της αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία  είναι αρμόδια για την  νόμιμη αδειοδότηση και για τους όρους λειτουργίας κάθε είδους καμερών σε οποιοδήποτε χώρο.

Επειδή,  πέραν από το γεγονός της μη συγκατάθεσής μας ως Τμήμα για την συγκεκριμένη εγκατάσταση των καμερών αυτών στα αμφιθέατρα που χρησιμοποιούμε καθημερινά, δεχόμαστε ΕΝΤΟΝΕΣ διαμαρτυρίες από φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματός μας, αλλά και άλλων τμημάτων που έχουν πάρει σχετικά μαθήματα και σεμινάρια για την «Ιδιωτικότητα και

την Παρακολούθηση» στο Τμήμα μας, μελετώντας τις αμφιλεγόμενες πανοπτικές τεχνολογίες και τις συνέπειές τους. Επειδή στο τμήμα μας έχουν κατ’ επανάληψη διεξαχθεί εμπειρικές έρευνες στις οποίες οι ερωτώμενοι διδάσκοντες και διδασκόμενοι έχουν εκφραστεί με κατηγορηματικότητα ενάντια στην εγκατάσταση καμερών ασφαλείας μέσα στην πανεπιστημιούπολη και επειδή οι κάμερες ακόμη και όταν δεν λειτουργούν, αλλά  και οι ψεύτικες (dummy CCTV) σημασιοδοτούν τον πανοπτικό έλεγχο, και επιπλέον μπορεί να έχουν μια πειθαρχική επίδραση στα υποκείμενα (Foucault effect), η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας ζητά την ΑΜΕΣΗ απομάκρυνση των καμερών αυτών από τις αίθουσες διδασκαλίας, άσχετα αν αυτές δεν είναι σε συνεχή λειτουργία.

Για τη βιντεοσκόπηση των ειδικών μαθημάτων προτείνουμε  να δημιουργηθεί μια  ειδική και  συγκεκριμένη αίθουσα  για το λόγο αυτό. Αν  δεν μπορεί να υπάρξει μια αποκλειστική και κλειστή αίθουσα  για βιντεοσκοπήσεις, τότε προτείνουμε οι κάμερες να τοποθετούνται αυστηρά και  μόνο  σε συγκεκριμένο  τόπο και χρόνο για τις ανάγκες της όποιας σχετικής δράσης, και να απομακρύνονται αμέσως μετά, τηρώντας όλους τους κανονισμούς και περιορισμούς  της νόμιμης χρήσης τους για την μη παραβίαση των προσωπικών δεδομένων.

Έτσι  δεν θα προκαλείται το αντιπανοπτικό συναίσθημα των μελών της πανεπιστημιακής  κοινότητας στο Ρέθυμνο, το οποίο πιστεύουμε ότι προσβάλλεται από τη μόνιμη εγκατάσταση καμερών στα  αμφιθέατρα του πανεπιστημίου μας.

7 Μαΐου 2014

Τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας