Πρόσκληση Θερινού Σχολείου LaQualAp2022

Σας ενημερώσουμε ότι η έχει ξεκινήσει η περίοδος των εγγραφών για τη συμμετοχή στο 3ο Εργαστηριακό Σχολείο με θέμα “Ποιοτικές Μέθοδοι στην Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα και την Ψυχική Υγεία – LaQualAp2022, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Εργαστηρίου Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης με Επιστημονική Υπεύθυνη την Καθηγήτρια Ψυχολογίας, κα Ζήση Αναστασία, το οποίο θα διεξαχθεί από τις  8 έως τις 12 Αυγούστου 2022 στη Βίτσα Ιωαννίνων.
 
Οι εγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν από τον παρακάτω σύνδεσμο έως και τις 27.6.2022 : https://summer-schools.aegean.gr/LaQualAp2022/Application-Form.