Πρόσκληση | Παρουσίαση του Erasmus Mundus Joint Master Degree “Resilience in Educational Contexts” (Ψυχική Ανθεκτικότητα σε Εκπαιδευτικά Πλαίσια) | Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023 στο Αμφιθέατρο Δ7 (Πανεπιστημιούπολη Γάλλου) Ρέθυμνο

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις :

http://news.uoc.gr/news/2023/18-09/invitation3_copy.pdf

 

http://news.uoc.gr/news/2023/18-09/poster1_copy.pdf