Πρόσκληση Ορκωμοσίας Τμήματος Κοινωνιολογίας 30-11-2023

Την Πέμπτη 30η Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12.00′ στο Αμφιθέατρο Δ3

του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο θα πραγματοποιηθεί

ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ Διδακτόρων

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ & ΑΠΟΝΟΜΗ

Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων και Πτυχίων

του Τμήματος Κοινωνιολογίας

Πρόσκληση Ορκωμοσίας 30-11-2023