Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Κατόχους Διδακτορικού 2017—2018 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρ. 12308/22-12-2017 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (Κ.Α 4761)