ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤHΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών(ΙΣ) για τις διενεργούμενες στατιστικές έρευνες περιόδου Ιανουαρίου –Αυγούστου 2021, να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη 12η ώρα της 12ηςΝοεμβρίου 2020 μέχρι και την 24η ώρα της 14ης Δεκεμβρίου 2020.Το Μητρώο αυτό που τηρείται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., θα ισχύσει για οκτώ (8) μήνες, από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο 2021.

Ο σύνδεσμος της σελίδας της ΕΛΣΤΑΤ για την επιλογή ιδιωτών συνεργατών είναι:

https://www.statistics.gr/statistical-interviewers

και ο σύνδεσμος για την αίτηση είναι :

https://circa.statistics.gr/pls/htmldb/f?p=19612021:5558